เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยท่านสายหยุด สีหาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนผู้สูงอายุ ไหว้พระทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อหวังที่จะให้นักเรียนผู้สูงอายุ ได้สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ส่งเสริมสุขภาพกายและใจของนักเรียนผู้สูงอายุได้ดีขึ้น  สามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคม ณ วัดธรรมอุทยาน(วัดหลวงพ่อกล้วย) และวัดหนองแวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127 200122 0001

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster