เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ภาพข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้(เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก)
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้(เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก)

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565
 ประเพณีประจำปี ส่งเสริมวัฒนธรรมของตำบล ประจำปี 2565
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: ประเพณีประจำปี ส่งเสริมวัฒนธรรมของตำบล ประจำปี 2565

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำปี 2565
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นของหน่วยงาน
127 200122 0001

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นของหน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster