เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การบริการ E-Service
"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

  ⇒ แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับถังขยะและบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)  สแกน QR-CODEqr code2
  ⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)  สแกน QR-CODEqr code2
  ⇒ แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนซ่อมไฟทางสาธารณะ แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)  สแกน QR-CODEqr code2
  ⇒ แบบคำร้อง ขอตัดต้นไม้และจัดเก็บกิ่งไม้ แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)  สแกน QR-CODEqr code2
  ⇒ แบบฟอร์มระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE แบบฟอร์ม(คลิ๊ก)  สแกน QR-CODEqr code2
  ⇒ แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน แบบฟอร์ม(คลิ๊ก) สแกน QR-CODEqr code2
  ⇒ แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องทุกข์ แบบฟอร์ม(คลิ๊ก) สแกน QR-CODEqr code2

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster