เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

man

นายยงยุทธ พลบำรุง
ผู้อำนวยการกองช่าง
สายด่วน : 098-0961628
 

man

ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา

man

นางสาวชารินี แสงไชยราช
เจ้าพนักงานธุรการ

man

ตำแหน่งว่าง
นายช่างไฟฟ้า

man

ตำแหน่งว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

025

นายวิษณุ ตุริรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

025

นายวรชาติ ลาสุนนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

025

นายวีรวุฒิ อุทรส
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster