เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นางคนางค์  ภูถมดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
สายด่วน : 093-3218907
 

 

025

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 

025

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

025

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ

025

ตำแหน่งว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

025

นายอังคาร  บรรเทา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

025

นางสาวโชติกา วัชรกรบวรกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

025

ตำแหน่งว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

025

น.ส.จันทร์เพ็ญ ปิดตังนาโพธิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster