เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

Z1

นายสุวัฒน์ ดวงจันทา
ผู้อำนวยกองสวัสดิการสังคม
สายด่วน : 065-8036797
 

 

011

นางสาววราภรณ์  จำปาแดง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

Z2

   นางสาวสุจิตรา  นาสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster