เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ โดยท่านสายหยุด สีหาบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และผู้นำท้องถิ่น และประชาชนตำบลแห่ใต้ ร่วมโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้น จิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
127 200122 0001

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster