เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริการส่วนตำบลแห่ใต้ ได้จัดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก
ท่านฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานในพิธี
127 200122 0001

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster