เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”
ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา
แก่เกษตรกรและราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในตำบล
แห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีนายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวรายงาน และนางสาวสายหยุด สีหาบัวนายก อบต.เเห่ใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการพนักงาน อบต.แห่ใต้ ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ ตำบลเเห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
127 200122 0001

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster