เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
 องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขตพื้นที่ตำบลแห่ใต้(เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก)
127 200122 0001

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster